Podsumowanie projektu „Guiding Girls to STEM for Grapping Gender Gap” na Krecie

Dobiegła końca realizacja projektu Erazmus+ przeznaczonego dla uczennic szkół średnich z sześciu krajów: Polski, Grecji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Turcji . Projekt poświęcony nowym technologiom w nauczaniu przedmiotów ścisłych i wprowadzaniu na rynek pracy kobiet został rozpoczęty w 2019r.,  jednak z powodu pandemii jego realizacja przedłużyła się do chwili obecnej. Ostatnie podsumowujące projekt spotkanie miało miejsce na Krecie w dniach 26-30 czerwca 2022r. Uczestniczyli w nim nauczyciele szkół realizujących ten projekt. W czasie spotkania omówiono rezultaty wszystkich ośmiu spotkań i sporządzono raport końcowy.

Oprócz pracy nad raportem nauczyciele mieli okazję poznać uroki Chanii, głównego miasta Krety, okolicznych małych wiosek i plaż.