Święto Niepodległości

Dzisiaj odbyła się  uroczysta akademia z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości. Montaż słowno- muzyczny rozpoczęto od hymnu Polski. Dziękujemy  naszym uczniom za występy i zaangażowanie. Byli to: Magdalena Duda, Emilia Wójtowicz, Daria Mulier, Karolina Gołofit, Julia Klocek, Klaudia Dyszewska, Milena Mazurkiewicz, Wiktoria Starek, Natalia Szymańska, Emilia Maciąg, Rafał Woźniak, Konrad Gnaś, Marek Cygan, Tobiasz Kwietniewski, Piotr Nosal, Kewin Kwietniewski, Jacek Dacka, Piotr Stefanek i Gabriel Grzesik. Uroczystości współtowarzyszyła kawiarenka, prowadzona przez Joannę Piasecką i Aleksandrę Siembidę. Pyszne ciasta przygotowali  nasi uczniowie. Dochód( około 700 zł) zostanie przeznaczony na pomoc charytatywną. Dziękujemy 🙂

Dekoracja- kol. Danuta Piłat

Pomoc przy organizacji kawiarenki- kol. Małgorzata Kobiałka

 

Tło historyczne

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.

Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Na różne sposoby polskie elity starały się zaszczepić wśród chłopów i robotników polską świadomość narodową, rozwijając różnorodne formy samokształcenia i starając się bronić języka polskiego w szkolnictwie. Postulat odbudowy państwa polskiego miały w swych programach wszystkie liczące się polskie partie polityczne. Centrum polskiego życia narodowego stała się ciesząca się od lat 60. XIX w. szeroką autonomią polityczną Galicja. Tam schronienie znajdowali ścigani w zaborze rosyjskim aktywiści, działały swobodnie polskie partie polityczne, a w szkolnictwie, administracji i sądownictwie używano języka polskiego. Hucznie obchodzono tu polskie święta narodowe takie jak rocznice wybuchu powstań narodowych czy ustanowienia konstytucji 3 Maja.

Nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości od przełomu XIX i XX w. wzmacniały mnożące się spory pomiędzy zaborcami, czyli z jednej strony Rosją, a z drugiej Niemcami i Austro-Węgrami. Liczne kryzysy międzynarodowe (np. marokańskie, bałkańskie), jakie wówczas wybuchały, czyniły wizję wojny ogólnoeuropejskiej – a w związku z tym umiędzynarodowienie sprawy polskiej – coraz bardziej realną. Należało się do niej odpowiednio przygotować. W 1908 r. Józef Piłsudski ze współpracownikami założył we Lwowie Związek Walki Czynnej. Wkrótce zaczęły w Galicji powstawać organizacje paramilitarne (np. Strzelec, Związek Strzelecki), które za cel stawiały sobie wojskowe przeszkolenie polskiej młodzieży i przygotowanie jej do walki o niepodległość.

wykorzystano stronę

niepodległa. gov.pl