Zebranie z rodzicami

26 marca 2024 dla rodziców i opiekunów uczniów klas 4-tych- informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

godz. 16:00

Spotkania z wychowawcami:

Klasa IV a – B. Szafran – 204

Klasa IV m – I. Bera – 101