Dzień Patrona 2022

Jak co roku pod koniec grudnia nasza szkoła obchodzi uroczyście Dzień Patrona, Adama Mickiewicza. Tegoroczne obchody miały miejsce 19 grudnia. Połączone zostały ze ślubowaniem klas pierwszych. uczniowie klasy 1m  w mundurach i w szyku wojskowym złożyli  ślubowanie na sztandar szkoły. Równie pięknie zaprezentowała się klasa 1a. Tradycją szkoły jest także złożenie kwiatów pod popiersiem Adama Mickiewicza, a kwiaty złożyła delegacja składająca się z p. dyrektor, przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i uczniów klas pierwszych. Część  artystyczną stanowiła prezentacja projektów filmowych, muzycznych i rozrywkowych poświęconych twórczości naszego wieszcza narodowego powstałych miedzy innymi z okazji Roku Romantyzmu Polskiego, który obchodziliśmy w 2022 roku. Jako społeczność szkolna włączyliśmy się w obchody 200 rocznicy powstania „Ballad i romansów” A. Mickiewicza dających początek polskiemu romantyzmowi, biorąc miedzy innymi udział w Narodowym Czytaniu we wrześniu 2022r. O inicjatywie obchodzenia tego jubileuszu przypomniał referat wygłoszony  przez Renatę Jackowską w czasie akademii.