Wiktoria Starek autorką najlepszej pracy w województwie lubelskim konkursie Moje Boże Narodzenie .

7 grudnia 2022r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbyło się podsumowanie XXXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.
Prace w konkursie plastycznym , w którym udział wzięły dwie uczennice naszego liceum, oceniała komisja w składzie:
• dr hab. Agnieszka Zawadzka – Katedra Grafiki Warsztatowej, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie,
• dr szt. Andrzej Mosio – Katedra Grafiki Warsztatowej, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie,
• Zdzisław Kuczko – Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie,
• Renata Adamczewska – sekretarz, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
Po uważnym obejrzeniu 524 prac plastycznych nadesłanych ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego archidiecezji lubelskiej postanowiła przyznać 13 równorzędnych nagród oraz 13 równorzędnych wyróżnień w czterech grupach wiekowych. Główną nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych zdobyła WIKTORIA AGNIESZKA STAREK 18 lat z klasy 4M. Ponadto komisja zakwalifikowała 66 prac do udziału w wystawie pokonkursowej, wśród których znalazła się praca JULII TABOR z klasy 2A. Gratulujemy.