Akcja Żonkile

Podziękowania dla naszej szkoły za udział w ogólnopolskiej akcji Żonkile