Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Martyna Rybak, uczennica klasy maturalnej wzięła udział w diecezjalnym etapie XVII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Celem Olimpiady jest przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Olimpiada służy także:
– odnoszeniu zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracji własnych zachowań na wzór Świętego;
– wyzwalaniu i kształceniu pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacji treści Ewangelii;
– zainteresowaniu młodzieży wiedzą religijną;
– odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów.