Wyniki konkursu,, O lepsze jutro dla Was”

Miło nam poinformować, że uczennica Kinga Ligęza z  klasy 3a zajęła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie. Wielkie gratulacje!

Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Polski.
Cele:
a. zainteresowanie historią i promocja wiedzy historycznej dotyczącej okresu II wojny światowej w Polsce tj. okresu
od roku 1939 do 1945 ze szczególnym uwzględnieniem historii Wielkopolski i jej mieszkańców;
b. poszerzenie wiedzy o historii i zaprezentowanie patriotycznych postaw z okresu 1939–1945;
c. zwiększenie świadomości uczniów na temat faktów historycznych i znaczenia oraz wpływu zdarzeń z okresu 1939–1945 na czasy współczesne;
d. rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów.