Galeria strzelnica

Zdjęcia ze strzelnicy

Klasa 2m podczas treningu strzeleckiego.