Wirtualna strzelnica

W ramach Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2023” w naszej szkole od lutego 2024 roku będzie działać strzelnica wirtualna, która umożliwi uczniom nabycie umiejętności z zakresu obsługi broni oraz umiejętności strzeleckich, a także rozwijanie sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży oraz organizacji proobronnych z naszego powiatu.
Koszt inwestycji wyniósł 183 762 zł z czego Powiat Opolski otrzymał dofinansowanie z MON w wysokości 147009,60 zł tj. 80% kosztów całkowitych.