OTWARCIE STRZELNICY

W dniu 21.02.2024r. odbyło się uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy w naszym liceum. Strzelnica została stworzona dzięki pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim środków z programu „Strzelnica w powiecie 2023”. Dotację w wysokości 147009,60 zł przyznało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Uroczystość swą obecnością zaszczycił Starosta Powiatu Opolskiego Pan Dariusz Piotrowski, na ręce którego, Dyrektor LO Monika Ptasińska-Romanowska złożyła podziękowania za pomoc w pozyskaniu funduszy w celu utworzenia strzelnicy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Opola Lubelskiego – Pan Sławomir Plis, Sekretarz Powiatu – Pani Ewa Szmidt-Pastwa, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach płk. Grzegorz Celiński, por. Małgorzata Siennicka z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach, Dowódca 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kraśniku – płk. Michał Zając, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych- Pani Anita Wrona, Dyrektora Zespołu Szkół w Poniatowej- Pani Tatiana Lasota-Rodzik, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego- Pani Ilona Skrzypek, Komendant Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim- podinsp. Leszek Wierzejski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim- mł. bryg. Kamil Młyniec, Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Kraju- Pan Łukasz Węgliński

Na strzelnicy będzie można poznać zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, rozwijać zmysł obserwacji, a także trenować koncentrację i celność. Obiekt umożliwia treningi nie tylko naszym uczniom, lecz także instytucjom wspierającym obronność naszego kraju, jak Policja, Służba Więzienna czy Straż Pożarna.