Narkotyki zabijają.  Zamiast sztampowej „pogadanki” o uzależnieniach, dziś w naszej szkole odbyło się ciekawe i bardzo merytoryczne spotkanie z funkcjonariuszami policji i psem antynarkotykowym ( w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychoawczo-Profilaktycznego).