Edukacja z wojskiem

Dziś przedstawiciele klas I i II naszego liceum wzięli udział w programie „Edukacja z wojskiem”. Jest to program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, a polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń. Gośćmi naszymi byli porucznik Paweł Borowski i porucznik Robert Giza z 24 Batalionu Lekkiej Piechoty z Kraśnika, którzy zapoznali uczestników z treściami z obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.