Próba sprawności dla kandydatów do klasy przygotowania wojskowego w LO im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego odbędzie się 19 czerwca 2024 (w środę) o godz. 9.00.
Prosimy zgłaszać się do sekretariatu szkoły o 8.55.
Na test zapraszamy uczniów,którzy: wybrali naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru, wybrali oddział przygotowania wojskowego w 2 i 3 preferencji oraz tych, którzy wybrali klasę mundurową (w przypadku zmiany preferencji nie będzie potrzeby zaliczania testu w terminie wakacyjnym).

Opis testu sprawnościowego znajduje się w załączniku.

Powodzenia!!!