WYSTAWIANIE OCEN

17.06.2024 odbędzie się rada klasyfikacyjna. Wszystkie oceny muszą być wystawione maksymalnie w tym dniu do godziny 10.00.